featured-image

Mail Klijent aplikacije ( Instalacija i konfiguracija)

Email poruke važan su dio svake poslovne, pa i osobne komunikacije. Email poruke se koriste (šalju/primaju) između dvoje ili više korisnika na udaljenim lokacijama. Za email svi smo čuli, pa da pojasnimo malo kako se šalje i prima email poruka, te što je email klijent aplikacija? Danas su daleko najpopularnije dvije aplikacije za slanje/primanje email poruka: MS Outlook i Mozilla Thunderbird. Prva aplikacija (Microsoft Outlook) je komercijalna i kupuje [...]