UVJETI KORIŠTENJA USLUGA 8CORE 

 

 Lang_flag_8Core                                                                                 

 

Narudžbom bilo koje usluge s naše stranice morate potvrditi kako ste upoznati sa sadržajem ovih Uvjeta korištenja. Uvjeti reguliraju ugovorne odnose Informatičke Udruge 8Core i Korisnika usluga, klikom da ste upoznati sa sadržajem ovih Uvjeta postajete pravno obvezani na poštivanje svih ovdje navedenih Uvjeta korištenja.

UVODNE ODREDBE

 

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Informatičke Udruge 8Core sa sjedištem u Požegi, Grgin Dol 46, upisana u Registar o udrugama, u reg. Uložak s reg. Brojem udruge 11000945, OIB: 14484857067 kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu: 8Core) i naručitelja usluge tj. svaka fizička ili pravna osoba koja koristi naše usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Na sve međusobne odnose između 8Core i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te ostalih pravnih propisa Republike Hrvatske.

Politika privatnosti i GDPR, objavljeni na našim stranicama su sastavni dio ovih Uvjeta korištenja.

8Core zadržava pravo o izmjeni ili dopuni ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, a koje će biti dostupne na web stranicama Informatičke Udruge 8Core. Korisnici su dužni biti upoznati sa svim eventualnim promjenama ili dopunama u pružanju usluga ili izmjenama cijena usluga.

SKLAPANJE UGOVORA

 

 

 1. Osoba ovlaštena za sklapanje ugovora- Korisnik

 

Osoba ovlaštena za sklapanje Ugovora o korištenju naših usluga može biti pravna ili fizička osoba. Osoba koja sklapa ugovor u ime pravne osobe mora biti ovlaštena za sklapanje istog, ukoliko se utvrdi da tome nije tako, ta osoba snosi punu odgovornost za sve posljedice.

Ukoliko je Korisnik usluga fizička osoba, osoba mora biti punoljetna kako bi pravno bila sposobna za sklapanje Ugovora i sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imati status potrošača.

Na zahtjev 8Core svaki Korisnik je dužan predočiti dokaze koji potvrđuju kako je osoba pravno sposobna ili ovlaštena za sklapanje Ugovora.

E-mail adresa (dalje: Administratorska e-mail adresa) korištena za sklapanje Ugovora ne smije biti povezana s ugovorenom uslugom, Korisnik jamči da će korespodencija biti moguća s navedenom Administratorskom e-mail adresom za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U slučaju promjene Administratorske e-mail adrese, Korisnik je dužan obavijestiti 8Core sa originalne Administratorske e-mail adrese.

 1. Podaci potrebni za sklapanje Ugovora

Informatička udruga 8Core ima pravo zatražiti sljedeće podatke od Korisnika kako bi se Ugovor mogao sklopiti: ime i prezime, adresu, e-mail adresu s koje je usluga naručena, a koja se smatra Administratorskom e-mail adresom stvarnog vlasnika usluge, OIB, broj telefona, kontakt osobe za korespodenciju ukoliko se radi o pravnoj osobi.

Upisivanjem svojih podataka na stranicama Informatičke udruge 8Core, a u svrhu narudžbe usluge, Korisnik prihvaća korištenje njegovih osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik jamči da su svi predočeni podaci točni, potpuni i ažurni. Korisnik je dužan sve promjene u podacima unijeti u svoje korisničko sučelje na našim stranicama kako bi 8Core imao ažurirane podatke potrebne za pružanje usluga. Usluge mogu biti deaktivirane u slučaju zastarjelih ili netočnih korisničkih podataka.

 1. Načini sklapanja Ugovora i plaćanje

Ugovor se smatra sklopljenim kada Korisnik ispuni narudžbu na stranicama 8Core te izvrši uplatu. Ukoliko je Korisnik zatražio posebne usluge, ponuda za te usluge će biti dostavljena, a smatrati će se važećim ugovorom nakon vidljive uplate. Posebne usluge kao i njihova cijena biti će vidljive na korisničkom sučelju Korisnika.

Ugovor je sklopljen na daljinu te se na njega primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15 kada je Korisnik fizička osoba.

Sastavni dijelovi Ugovora čine: plaćena Ponuda, Uvjeti korištenja, uključujući GDPR kao i Politiku privatnosti objavljene na našim stranicama. Cjenik i specifikacija usluga važeći na dan sklapanja ugovora.

Plaćanje za naručene usluge korisnici mogu izvršiti uplatom na poslovni račun Informatičke udruge 8Core, online kartičnim plaćanjem ili putem PayPal-a.

Plaćanje se može izvršiti u roku od 8 dana od potvrde narudžbe, nakon tog roka narudžba ili ponuda koju smo poslali se smatra nevažećom.

 1. Aktivacija Usluga

8Core se obavezuje da će usluga koju je Korisnik naručio i platio biti aktivirana u roku od 2 radna dana nakon što 8Core potvrdi kako su sredstva na računu. Usluge se plaćaju avansno u cjelosti osim ako je posebnim ugovorom definirano drugačije.

Podatke za pristup Korisnik će primiti na Administrativnu e-mail adresu, a naručeni paket će biti kreiran automatski kojem će Korisnik pristupiti putem svoga korisničkog sučelja na stranicama 8Core.

U slučaju prijenosa domene ili nekih drugih radnji koje zahtjevaju više vremena, a ne ovise o radnjama 8Core, taj rok može biti dulji iz opravdanih razloga. 8Core ne snosi odgovrnost za štetu koja bi eventualno bila prouzročena Korisniku u takvim slučajevima.

 1. Pristupni podaci

Pristupni podaci su povjerljive prirode i kao takve Korisnik je obavezan čuvati ih u tajnosti i dijeliti ih samo sa osobama kojima je neophodno znati takve podatke. U slučaju zlouporabe pristupnih podataka 8Core ne snosi odgovornost, a Korisnik je dužan u najkraćem roku obavijestiti 8Core kako bi se poduzele radnje koje će spriječiti daljnju zlouporabu.

Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti lozinke za pristup, treba voditi računa da su one u skladu s najnovijim standardima kako bi se smanjila mogućnost neovlaštenog korištenja. Na zahtjev Korisnika, koji mora biti upućen putem Administrativne adrese, 8Core može promijeniti lozinke.

 1. Trajanje, produljenje i istek ugovora

Trajanje svake ugovorene usluge biti će vidljivo na korisničkom sučelju, Korisnik je odgovoran za pravovremeno obnavljanje usluge koju želi. 8Core automatski šalje obavijesni e-mail na Administrativnu e-mail adresu o isteku određene usluge, nekoliko tjedana ranije. 8Core ne snosi odgovornost ukoliko takva obavijest ne stigne u sandučić Korisnika, Korisnik je dužan voditi brigu da su sve željene usluge pravovremeno reaktivirane.

Usluga hostinga dostupna je na najkraće razdoblje od 6 mjeseci, a najviše 1 godinu. Aktivacija domene je dostupna na najkraći period od 1 godine, najduže do 5 godina. Zakup SSL certifikata je dostupan na najkraće razdoblje od godinu dana. Trajanje svih ostalih ugovorenih usluga vidljivo je na korisničkom sučelju, kao i u važećem Ugovoru za određenu uslugu.

Ugovor se smatra produljenim u slučaju Korisnikove pravovremenu uplate određene usluge, što je moguće učiniti već 30 dana prije isteka usluge. Usluga će biti produljena s datumom isteka, a ne uplate.

U slučaju pismenog otkazivanja usluge iz bilo kojeg razloga, Korisnik može tražiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od aktivacije usluge. U povrat novca ne ulazi registacija domena kod ovlaštenih registrara kao niti uplate izvršene za zakup SSL certifikata.

Ukoliko Korisnik pravovremeno ne izvrši uplatu u svrhu produljenja usluga, smatrati će se da je Korisnik otkazao usluge. 8Core zadržava pravo odmah obustaviti prethodno korištene usluge. Svi podaci biti će spremljeni od strane 8Core na rok od 30 dana, nakon čega 8Core ima pravo ukloniti sve podatke vezane uz korisnički račun. Korisnik je suglasan da 8Core u tom slučaju ima pravo naplatiti eventualno potraživanje back up-a od strane Korisnika.

8Core ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga u sljedećim slučajevima:

-         Kada Korisnik ne dostavi istinite podatke o identitetu, odnosno kada Korisnik pravno nije sposoban za zasnivanje ugovornog odnosa

-         U slučaju osnovane sumnje da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili će omogućiti zlouporabu usluga trećoj strani

-         Postojanje sumnje da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluga ostalih Korisnika

-         Ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje

-         Ostale procjene koje 8Core smatra opravdanima

USLUGE KOJE PRUŽA 8CORE

 

 1. Hosting Usluge

Hosting usluge koje je moguće zakupiti kod 8Core su objavljene na našim stranicama. Moguće je zakupiti nekoliko različitih paketa dijeljenog hostinga ili VPS hostinga. Ukoliko korisnik ima specifične potrebe može ugovoriti posebnu uslugu hostinga po njegovoj mjeri, čiji detalji će biti vidljivi u ponudi i kasnije na korisničkom sučelju.

Ukoliko je Korisnik zakupio paket dijeljenog hostinga, dužan je pridržavati se dodijeljenih resursa zakupljenog prostora. Određeni paketi imaju mogućnost korištenja više domena pri čemu je Korisnik dužan paziti da sve domene dijele ukupno ograničenje zakupljenog hostinga.

8Core nudi hosting baziran na Linux platformi, a sučelje za upravljanje je CWP PRO panel.

8Core zadržava pravo nadgledanja korištenja pruženih usluga i poduzeti potrebne mjere u slučajevima kada bi korištenje resursa moglo izazvati štetu drugim korisnicima, mreži ili poslužiteljima. Ukoliko 8Core smatra da postavljanjem nezakonitog sadržaja, spama ili prekomjernog korištenja resursa Korisnik ugrožava server, zadržavamo pravo suspenzije ili trajnog brisanja Korisničkog računa bez mogućnosti odštete za Korisnika.

U slučaju prekoračenja zakupljene usluge, Korisnik će biti obaviješten i ima rok od 7 dana da potrošnju resursa vrati u okvire zakupljenog paketa. Nakon isteka toga roka, 8Core zadržava pravo onemogućavanje korištenja usluga. 8Core ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog toga. Ukoliko želi, Korisnik može zakupiti veći paket kako bi mogao koristiti potrošnju koja mu je potrebna.

Prelazak na manji paket je moguć samo u roku prvih 30 dana od sklapanja ugovora uz povrat preplaćenog iznosa, nakon toga prelazak je moguć, ali bez povrata razlike novca.

Ukoliko dostupnost web stranica korisnika bude dostupna manje od 99.50% vremena u protekloj punoj godini zakupa, 8Core se obvezuje da će svakom Korisniku koji je podnio pisani i obrazloženi prigovor putem svoga korisničkog sučelja na korisnički račun dodati iznos od:

-         10% godišnje naknade za ugovorene hosting usluge u slučaju dostupnosti usluge od 97.00% do 99.49% vremena u toj godini

-         25% godišnje naknade za ugovorene hosting usluge u slučaju dostupnosti usluge od 96.00% do 96.99% vremena u toj godini

-         50% godišnje naknade za ugovorene hosting usluge u slučaju dostupnosti usluge od 95.00% do 95.99% vremena u toj godini

-         100% godišnje naknade za ugovorene hosting usluge u slučaju dostupnosti usluge od 94.99% ili manje vremena u toj godini

Slučajevi koji se ne uračunavaju u vrijeme nedostupnosti usluge

Korisnik se slaže da nema pravo na povrat sredstava ako je do nedostupnosti usluge došlo zbog:

-         Rata, ustanka, sabotaže, oružanog sukoba, embarga, požara, poplave, štajka ili drugog poremećaja u radu, radnji bilo kojeg državnog tijela, prekida ili odgode prijevozničkih usluga, nedostupnošću telekomunikacijskih usluga ili usluga koje pružaju treće osobe, brute force napada, virusa ili hakiranja, neispravnog rada software-a trećih osoba (npr. CWP-a, WHMCS-a i sl.), nemogućnošću dobave sirovina, zaliha ili el. energije za rad opreme, dobave opreme koja je potrebna za pružanje hosting usluga i sl.

-         Nemogućnosti korisničkog pristupa 8Core mreži, osim ako je uzrokovana od strane 8Core.

-         Najavljenim i izvanrednim radovima na održavanju i nadogradnji hardverskih i softverskih komponenti.

-         Problema s DNS-om koji su izvan kontrole 8Core usluga.

-         Problema s korisničkim pristupom servisima FTP, POP, IMAP ili SMPT.

-         Propustima ili radnjama Korisnika, ili treće osobe koju je angažirao ili ovlastio Korisnik (npr. Izradom skripti ili kodiranjem po mjeri), namjerno ili nepažnjom, korištenjem ugovorenih usluga protivno ovim Uvjetima korištenja i slične radnje.

-         Dostavom i transmisijom poruka elektroničke pošte.

-         Propagacijom DNS-ova (imenskih poslužitelja)

-         Problemima drugdje na internetu koji onemogućuju pristup Korisnika njegovom računu, npr. caching preglednika i sl.

 1. Registracija domene, produljenje registracije i prijenos domene

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik potvrđuje da je upoznat s pravilima registra vršne domene te se obavezuje biti u skladu s pravilima.

Registracija i produljenje registracije domene obuhvaća uslugu ishodovanja domene kod nadležnog registra kao i vremensko razdoblje na koje se usluga odnosi. Minimalno razdoblje zakupa domene u ime Korisnika je jedna godina.

Prijenos domene znači promjenu registrara domene koji održava podatke o domeni.

Nakon plaćanja i registracije, naziv naručene domene nije moguće mijenjati.

8Core ne snosi odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate, niti u slučaju grešaka s API povezivanjem na registre koji provjeravaju je li naručena domena slobodna.

8Core ne snosi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko Korisnik ne produži na vrijeme svoju domenu. Također 8Core ne može snositi odgovornost za Korisnikov eventualni gubitak domene od strane samog registra iz bilo kojeg razloga, uključujući narušavanje uvjeta korištenja domena (spam ili druge nedopuštene radnje).

Vrlo je važno domenu obnoviti u roku prije isteka zakupa domene! Korisnik je dužan voditi računa o tome, kao i što treba biti svjestan da nakon isteka roka zakupa domene 8Core ne može snositi odgovornost za uvećanu cijenu obnove specifične domene. Registri domene koje nisu obnovljene na vrijeme stavljaju u period mirovanja prije ponovne mogućnosti zakupa domene. Ukoliko Korisnik inzistira da se obnovi domena koja je u periodu mirovanja, cijene su višestruko veće što ovisi o ovlaštenim registrima, a ne o 8Core. 8Core je samo posrednik te cijene prilagođava cjenicima ovlaštenih registara.

 1. Zakup i produljenje SSL certifikata

8Core će na zahtjev Korisnika ishodovati jedan od SSL certifikata ponuđenih na stranicama 8Core u ime Korisnika kod ovlaštenih izdavača SSL certifikata. Minimalni vremenski period iznosi godinu dana, a ova usluga ne uključuje uslugu instalacije SSL certifikata.

Povrat sredstava za SSL certifikate nije moguć, 8Core je samo posrednik u izdavanju istih.

 1. Izrada Web stranice

Izrada web stranice se definira posebnim Ugovorom. Ukoliko takav Ugovor nije sklopljen, Ponuda za izradu web stranice se smatra pravovaljanim Ugovorom, ako je prihvaćena od strane Korisnika te su uplaćena sredstva za izradu web stranice po Ponudi.

U Ponudi će biti navedene sve obaveze za 8Core, kao i za Korisnika. Također će sadržavati i rokove izrade web stranice.

Prema Ponudi/Ugovoru Korisnik je dužan u navedenom roku dostaviti sve potrebne materijale za izradu web stranice, a rok isporuke ovisi o isporučenim materijalima. Npr: ako je ugovoreni rok izrade 30 radnih dana od dostave materijala, taj rok počinje teći od onog dana kada su SVI materijali zaprimljeni putem korisničkog sučelja.

Potrebno je dostaviti SVE materijale za izradu web stranice kako bismo se mogli pridržavati zadanih rokova!

 1. Održavanje servera i/ili web stranice

 

Na zahtjev Korisnika 8Core nudi mogućnost održavanja zakupljenog servera ili web stranice, uz naknadu koja će biti navedena u Ponudi o održavanju. U Ponudi će biti navedeno što sve ponuđena Usluga sadrži, a prihvaćanjem Ponude i uplatom Korisnik potvrđuje da se slaže s Ponudom koja u tom slučaju postaje Ugovor o održavanju. Trajanje usluge je navedeno u Ponudi.

Također je moguće zatražiti jednokratno održavanje, koje se naplaćuje po satu, a Ponuda za jednokratno održavanje će sadržavati cijenu rada po satu. Ovisno o potrebama, a uvidom u problematiku, procijenit ćemo koliko će sati biti potrebno kako bismo bili u mogućnosti pružiti kvalitetnu uslugu.

 1. Usluge pohrane podataka (Back-up)

 

Svaki Korisnik na svome CWP sučelju ima mogućnost napraviti potrebne radnje kako bi si osigurao back-up svojih podataka na svome serveru. Korisnik je odgovoran za spremanje i čuvanje tih podataka. Također ih može pohranjivati i na udaljenoj lokaciji.

8Core periodički izrađuje sigurnosne kopije sadržaja i podataka postavljenih na poslužitelj.Takve kopije se stavljaju na raspolaganje Korisniku isključivo kao izraz dobre volje, a 8Core ne može jamčiti za ispravnost sadržaja i podataka na sigurnosnoj kopiji. Korisnik je suglasan da 8Core ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje sadržaja ili podataka postavljenih na poslužitelj, niti u slučaju kvara na tvrdom disku poslužitelja ili sličnih situacija.

Ukoliko Korisnik želi, za naknadu može ugovoriti udaljeni (remote) back-up svojih podataka kako bi osigurao dostupnost istih u slučaju problema sa svojim serverom. Tu opciju je moguće odabrati pri ugovaranju odabrane usluge.

 1. Besplatna korisnička podrška

Za vrijeme trajanja zakupa usluga 8Core Korisniku pruža besplatnu korisničku podršku pri problemima u radu elektroničke pošte kao i web stranica ukoliko su uzrokovani greškama na strani poslužitelja (server side errors).

Besplatna podrška se odnosi na:

-         Konfiguraciju i otkrivanje problema s webmailom

-         Konfiguraciju i otkrivanjem problema sučelja za upravljanje hosting uslugama

-         Konfiguraciju i otkrivanjem problema za upravljanje FTP-om

-         Konfiguraciju i otkrivanjem problema za upravljanje Domenama

-         Konfiguraciju i otkrivanjem problema za upravljanje DNS-om

-         Konfiguraciju i otkrivanjem problema za pristup web stranicama

Korisnik može zatražiti besplatnu korisničku podršku za gore navedene situacije radnim danima u vremenu od 07-15 sati po hrvatskom vremenu putem slanja zahtjeva iz svog korisničkog sučelja na stranicama 8Core. 8Core se obvezuje da će na sve upite odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata od zaprimljenog upita.

8Core će sve poteškoće nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku, no Korisnik je suglasan da brzina rješavanja njegovih upita i problema ponajviše ovisi o potpunosti podataka koje je Korisnik uputio podršci, ali i problematici i sadržaju samog problema.

Što nije uključeno u besplatnu korisničku podršku

Besplatna korisnička podrška ne uključuje bilo kakve probleme u radu Korisnikovih web stanica, e-pošte i ostalih servisa iz ugovorene usluge koji nisu uzrokovani greškom na strani poslužitelja. To mogu biti problemi vezani uz nestručno uređivanje web stranica od strane Korisnika, greške koje Korisnik napravi prilikom uređivanja ili korištenja svog sučelja za hosting. Konfiguraciju, otkrivanje/rješavanje problema vezanih uz rad aplikacija, programa i softwarea trećih osoba (kao što su: Outlook, Thunderbird, Joomla, WordPress, aplikacije za pametne telefone i sl.)

U slučaju da Korisnik zatraži podršku za nešto od gore navedenog, djelatnici 8Core će pokušati udovoljiti zahtjevu Korisnika, uz određenu naknadu koje će 8Core poslati u obliku ponude Korisniku prije rješavanja problema. Korisnik potvrđuje da je suglasan sa svime ovdje navedenim.

DODATNE ODREDBE

 

 1. Odgovornost 8Core

1.1.          8Core pruža ugovorene usluge prema načelima kvalitetnog i profesionalnog pružanja usluge. 8Core poduzima sve razumne mjere da zakupljena usluga bude dostupna 24 sata dnevno. 8Core nije odgovoran za probleme nastale zbog naglog nestanka struje, prekida veza (linkova), ili kvarova na hardware-u koje nije moguće predvidjeti. 8Core će poduzeti sve korake da se kvar ukloni u najkraćem mogućem roku.

1.2.          8Core ne snosi odgovornost za matreijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, bilo kakvu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.

1.3.          8Core ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju Korisnikovih pogrešnih, netočnih ili nepotpunih podataka ili uputa ili proizlaze zbog zakašnjelog davanja ili nedavanja.

1.4.          8Core automatizirano izrađuje sigurnosnu pohranu (backup) svih podataka jednom dnevno. Na zahtjev Korisnika, a uz naplatu možemo omogućiti dostupnim te podatke. Sigurnosna pohrana je posebna usluga koja može biti ugovorena i dostupna Korisniku. Za sigurnost vlastitih podataka odgovoran je isključivo Korisnik.

1.5.          8Core ne jamči za sigurnost podataka koji se prenose internetom preko zakupljenog ili Korisnikovog servera. Kako bi prijenos podataka bio siguran, Korisniku je dostupno SSL šifriranje koje se nalazi u ponudi 8Core, kao i usluge dodatne zaštite web stranice i samog zakupljenog servera.

1.6.          8Core se obvezuje da će učiniti sve kako bi omogućio da se poruke elektroničke pošte točno i brzo usmjeravaju na pravu adresu. Korisnik je, međutim, suglasan da 8Core ni u kojem slučaju nie snosi odgovornost za neprimanje, neisporuku ili pogrešno usmjeravanje poruka elektroničke pošte, niti snosi odgovornost za kvarovove na sustavu elektroničke pošte.

1.7.          8Core se obvezuje poruke elektroničke pošte Korisnika tretirati kao povjerljive podatke, izuzev u slučaju da takve podatke zatraže nadležna tijela zbog nezakonitih radnji ili sadržaja samih poruka.

1.8.          U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluge kao rezultat povrede Uvjeta korištenja, 8Core ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu vrstu štete koju je Korisnik pretrpio. Korisnik nema pravo na naknadu tako nastale štete.

1.9.          U slučaju odgovornosti 8Core-a za bilo koju vrstu štete koju pretrpi Korisnik vezano uz ove Uvjete korištenja ni u kojem slučaju ne prelazi dvostruki iznos godišnje naknade za ugovorene usluge.

1.10.     8Core ima pravo prijaviti nadležnim tijelima ili trećim osobama bilo koju aktivnost Korisnika ukoliko smatra da se njome krše zakoni ili propisi. Ukoliko bilo koje državno ili nadležno tijelo zatraži, 8Core ima pravo proslijediti podatke Korisnika kao što su, ali ne ograničavajući se na: Korisničke podatke, IP adrese, podatke o prometu i sadržaju web stranica, poruke elektroničke pošte i slično.

1.11.     8Core ima pravo po vlastitom nahođenju odobriti besplatne hosting usluge. Odredbe ovih uvjeta korištenja se odnose i na Korisnike besplatnih hosting usluga.

 1. Odgovornost Korisnika usluge

2.1.          Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu s propisima RH, pravilima ponašanja na internetu, kao i ovim Uvjetima korištenja.

2.2.          Korisnik se obavezuje da će usluge koristiti na ugovoreni način i voditi računa o zakupljenom prostoru, kao i sadržaju koji se nalazi na serveru Korisnika. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i može rezultirati trenutačnim prekidom pružanja usluge bez prethodne najave.

2.3.          Korisnik se obavezuje da niti jedan korisnički web hosting račun neće zauzeti više od:

-         5% procesora na razdoblje dulje od jednog sata bez prekida

-         5% radne memorije na razdoblje dulje od jednog sata bez prekida

-         5% mrežnih I/O resursa na razdoblje dulje od jednog sata bez prekida

-         1 000 objekata po direktoriju ( ne računajući poddirektorije)

-         10 istovremenih konekcija prema FTP servisu

-         100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu

-         25 istovremenih konekcija prema SQL servisu ili više od 10% diskovne kvote po SQL bazi podataka

-         25 istovremenih konekcija prema POP# ili SMTP servisu

-         5 Mbit/s upload kapaciteta na razdoblje dulje od jednog sata bez prekida

2.4.          Korisnik jamči da materijali koji se nalaze na zakupljenom serverskom prostoru ni na koji način ne krše autorska prava ili bilo koja prava trećih osoba. Korisnik jamči i suglasan je da na svom prostoru neće imati uvredljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju, kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.

2.5.          Korisnik jamči da pristup serveru neće koristiti u svrhu nanošenja štete 8Core, samom serveru ili ostalim korisnicima koji dijele prostor servera. Korisnik jamči da zakupljene resurse neće koristiti za hakerske napade, traženje sigurnosnih problema u sustavu ili istraživati u svrhu davanja povjerljivih informacija o serveru drugim osobama, ili činiti bilo kakve radnje koje se protive Uvjetima korištenja.

2.6.          Slanje SPAM poruka (reklama), phishing poruka kao i lanac-pisama (chain letter) najstrože je zabranjeno. Takva aktivnost dovesti će do privremenog ili trajnog obustavljanja usluge, sukladno ovim Uvjetima korištenja. 8Core je dužan Korisnika obavijestiti o namjeri ograničenja korištenja usluge nakon čega Korisnik ima rok od 24 sata da prestane sa navedenim aktivnostima. U slučaju virusa koji rezultira slanjem nedopuštenih i/ili prekomjernih e-mail poruka bez korisnikovog znanja, usluga može biti privremeno ograničena dok Korisnik ne poduzme mjere uklanjanja i zaštite svoga servera.

2.7.          Korisnik prima na znanje da 8core ne snosi odgovornost za sigurnost sadržaja poruka elektroničke pošte, primljenih ili poslanih od strane Korisnika.

2.8.          Korisnik će redovito plaćati naknadu za usluge u roku dospijeća navedenom na ponudi/računu za tražene usluge, a po trenutno važećem cjeniku usluga objavljenom na web stranicama 8Core. Ukoliko Korisnik ne plati naknadu za uslugu u dogovorenom roku, usluga će biti privremeno ili trajno obustavljena.

2.9.          Korisnik se obvezuje da će sve zahtjeve za podršku slati isključivo preko svoga korisničkog sučelja putem ticket sustava.

2.10.     Prilikom komunikacije s djelatnicima korisničke podrške Korisnik se obvezuje pridržavati se pravila pristojnog ponašanja, sudržati se od psovki, uvreda i sličnih oblika neprihvatljivog izražavanja. U takvom slučaju, 8Core ima pravo ne uvažiti zahtjev za korisničkom podrškom, niti poduzeti radnje iz zahtjeva. Također 8Core u ovakvom slučaju zadržava pravo raskinuti ugovor na štetu Korisnika.

2.11.     Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik se obavezuje da prihvaća punu odgovornost za eventualne zahtjeve za odštetu ukoliko krši Uvjete korištenja. Ukoliko 8Core iz tih razloga plati naknadu štete trećim osobama, Korisnik se obavezuje da će nadoknaditit taj iznos 8Core-u.

2.12.     Korisnik je suglasan s time da usluge hostinga ne može koristiti za pohranu podataka i sadržaja. Svi sadržaji i podatci moraju biti dostupni posjetiteljima preko interneta, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica. Ukoliko Korisnik treba prostor za pohranu podataka, moguće je ugovoriti Cloud pohranu podataka, te odrediti veličinu prostora potrebnog za te namjene.

 1. Migracija sadržaja s hosting računa drugog pružatelja usluga

 

Ukoliko Korisnik zatraži migraciju svojih sadržaja i podataka sa njegovog hosting računa kod drugog pružatelja usluga, djelatnici 8Core-a rado će pokušati udovoljiti tom zahtjevu Korisnika. Korisnik prima na znanje i suglasan je da je migracija isključivo izraz dobre volje od strane 8Core-a te 8Core ne može jamčiti da će u datom trenutku moći izvršiti migraciju.

Svaki pružatelj usluga ima drugačiji način rada i konfiguraciju usluga što u nekim slučajevima onemogućuje migraciju ili uzrokuje velike poteškoće, što znači da 8Core djelatnici neće biti u mogućnosti izvršiti migraciju.

Ako je migracija moguća, usluga je besplatna u roku od 30 dana od aktivacije usluga, te pod uvjetom da hosting račun kod drugog pružatelja usluga ima cPanel ili CWP korisničko sučelje. Ukoliko se koristi neko drugo sučelje ili ga nema, 8Core zadržava pravo naplate za migraciju, uz prethodno poslanu ponudu Korisniku. Nakon isteka roka od 30 dana, a u slučaju Korisnikovog zahtjeva za migraciju, 8Core će također poslati ponudu za uslugu.


4. Znanje potrebno za korištenje hosting usluga

 

Korisnik je suglasan s time da korištenje hosting usluga iziskuje određenu razinu informatičkog znanja, kao i ostalih znanja vezanih uz korištenje protokola, internetskih jezika i slično. Sklapanjem ugovora Korisnik potvrđuje da ima potrebno znanje za korištenje ovih usluga ili osposobljenu treću stranu koja će izvršiti potrebne radnje u ime Korisnika.

Korisnik je suglasan da 8Core nema obvezu poučavati Korisnika, kao niti djelatnici korisničke podrške bez naknade. Ako Korisnik ne raspolaže potrebnim znanjem, može zatražiti ponudu od 8Core-a za pružanje takvih usluga uz dodatnu naknadu, a koje 8Core nije obvezna pružiti Korisniku.

5.Sustav za upravljanje sadržajem

 

Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom kako su open source sustavi za upravljanje sadržajem, npr: Wordpress, Joomla,Drupal i sl., te web stranice izrađene u takvim sustavima ranjivije i podložnije hakiranju u puno većoj mjeri nego sustavi izrađeni po mjeri. Hakerska zajednica ima pristup tim sustavima i upoznata je s tim kodom, kao i njihovim sigurnosnim propustima. Rezultat je obično izmjena izgleda web stranice, rušenje web stranice, krađa podataka ili slanje neželjenih poruka elektroničkom poštom vlasnika web stranice, i slične situacije.

Kako bi se hakerski napadi sveli na razuman minimum, u slučaju da koristi open source sustav Korisnik se obavezuje da će redovito ažurirati svoju web stranicu najnovijom inačicom odabranog sustava, redovito ažurirati sve ekstenzije i pluginove na najnovije inačice te uklanjati sve dodatke koje nisu u upotrebi. Korisnik se obavezuje da će implementirati dodatne zaštite kako bi se ranjivost sustava svela na najmanju moguću mjeru. Korisnik se također obvezuje da će redovito pregledavati svoj račun kako bi nadzirao mogućnost neovlaštenog pristupa sadržajima i podatcima te u tom slučaju je dužan odmah obavijestiti 8Core.

Korisnik se slaže s time da ukoliko dopusti da njegov open source sustav ostane neažuriran te nema dodatnu zaštitu, a u slučaju hakerskog napada na Korisnikov račun, 8Core zadržava pravo privremeno onemogućiti usluge kako bi Korisnik ispravio propuste. Ukoliko to ne učini u roku od 7 dana, 8Core zadržava pravo trajno ukloniti njegov račun. Ovo se odnosi i pri opetovanim propustima ažuriranja sustava i propustu implementiranja dodatne zaštite.

Korisnik je upoznat s činjenicom da 8Core ni na koji način nije odgovran za hakiranje web stranica pogonjenih nekim open source sustavom za upravljanje sadržajem ili općenito za hakiranje web stranica ili aplikacije čiji je uzrok propust u samom sustavu, web stranici ili aplikaciji.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. Podnošenje prigovora potrošača

Korisnici koji su potrošači prema čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača važećem u RH, mogu poslati prigovor na kvalitetu usluga koje pruža 8Core u pisanom obliku na:

-         Adresu sjedišta 8Core: Informatička Udruga 8Core, Grgin Dol 46, 34 000 Požega

-         E-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-         Putem korisničkog sučelja Korisnika

Odgovor na prigovor 8Core će dostaviti Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu u roku od 15 dana od primitka prigovora.

2. Raskid Ugovora

 

U slučaju Korisnikovog kršenja ovih Uvjeta korištenja, Politike privatnosti, kao i GDPR-a, 8Core zadržava pravo raskida ugovora s trenutnim učinkom te nema obvezu povrata uplaćene naknade za ugovorene usluge.

 1. Sudska nadležnost u slučaju spora

Sporovi između Korisnika i 8Core će se rješavati mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, za sporove je nadležan sud u Požegi.

 1. Izmjena i dopuna Uvjeta korištenja

 

Korisnik je suglasan da 8Core zadržava pravo na izmjenu i dopunu ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, kao i GDPR-a te Politike privatnosti. Nove inačice će biti dostupne na stranicama 8Core, a Korisnik je suglassan da je dužan redovito provjeravati sadržaj.

 1. Stupanje na snagu i primjena Uvjeta korištenja

Ovi Uvjeti korištenja, sve njegove dopune i izmjene stupaju na snagu danom objave na web stranicama 8Core. Odnose se na sve Korisnike koji su taj dan i nakon njega sklopili ugovor s 8Core-om, kao i na Korisnike koji u roku od 8 dana od objave novih ili izmjenjenih Uvjeta korištenja nisu izjavili da raskidaju ugovor s 8Core-om.

Zadnja izmjena stupa na snagu dana:18.05.2023.

8CORE ASSOCIATION

ITU 8Core
+385/034-431-642
OIB:   14484857067
MB:   04611799
IBAN:   HR0223900011100974958
SWIFT:   HPBZHR2X

mail 8Core   info@8core.hr

Pretplatite se na nove objave!

 

 Copyright© 2014- 2024 8Core Association. All rights reserved.

sectigo strype 
8CORE ASSOCIATION

ITU 8Core
+385/034-431-642
OIB:   14484857067
MB:   04611799
IBAN:   HR0223900011100974958
SWIFT:   HPBZHR2X

mail 8Core   info@8core.hr

Pretplatite se na nove objave!

 

 Copyright© 2014- 2023 8Core Association.
All rights reserved.

sectigo strype