ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

Congratulations! is available!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
12.00€
.net
15.00€
.org
12.00€
.info
5.00€
.co.uk
14.00€
.biz
20.00€
.eu
14.00€
.uk
12.00€
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.net
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.org
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.biz
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.info
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
.eu
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.uk
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.at
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.ch
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
.co.uk
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.com.de
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.com.es
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.cz
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.de
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.es
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.fr
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.it
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
24.00€
1 سال
.li
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
.lt
57.00€
1 سال
57.00€
1 سال
57.00€
1 سال
.me
7.00€
1 سال
7.00€
1 سال
7.00€
1 سال
.nl
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.eu.com
23.00€
1 سال
23.00€
1 سال
23.00€
1 سال
.cyou
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.auction
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.bid
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.cash
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.company
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
.credit
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.gold
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.group
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.institute
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.insure
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.loan
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
.ltd
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.money
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.sale
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.tel
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.trade
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
.world
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
.club
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.dog
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.events
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.men
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
.party
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
.promo
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.quest
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.education
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.science
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.training
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.university
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.bio
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.cafe
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.farm
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.fish
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.organic
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
16.00€
1 سال
.art
6.00€
1 سال
6.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.digital
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
.top
4.00€
1 سال
4.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.click
4.00€
1 سال
4.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.hr
N/A
N/A
N/A
.pro داغ
7.00€
1 سال
7.00€
1 سال
7.00€
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود