Izaberite tip podrške prilagođeno vašim potrebama.

Ponude za podršku se odnose isključivo za klijente na našim serverima

Jednokratna podrška

Odnosi se isključivo na klijente koji nemaju mjesečni, kvartalni ili godišnji ugovor o održavanju web instalacije te trebaju jednokratnu pomoć u web instalaciji. Uključuje jednu intervenciju u maksimalnom trajanju jednog sata.