Sigurnosna kopija Vaših podataka na fizički dislociranom serveru koja ne opterećuje Vaš server niti zauzima zakupljeni prostor

Dislocirani Backup 1GB-1TB

Konfigurirajte si potreban prostor na osnovu vaših potreba za čuvanje kopija web instalacija, pošte, baza podataka...na osnovu Vaših potreba a da ne zauzima mjesto na Vašem hosting paketu!
Osnovni paket 1GB